Ο Κεν Ρόμπινσον μιλά για το σχολείο που σκοτώνει τη δημιουργικότητα!!

Οι "Οδοιπόροι" γίνονται συνοδοιπόροι κι ταξιδεύουν στην Πομπηία

Στα πλαίσια του μαθήματος της 14ης Ιουνίου και συγκεκριμένα του παραδείγματος της εμπλοκής των κινητών συσκευών και της αξιοποίησής τους στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, η ομάδα των «Οδοιπόρων» σχεδίασε το εκπαιδευτικό παιχνίδι με τίτλο: «Αναζητώντας στην Πομπηία».
Οι στόχοι που θέσαμε εμείς για τους μαθητές ήταν α) γνωστικοί:
1.Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα μέρη της Πομπηίας
2.Να αναγνωρίσουν τη χρήση τους
3.Να τα συνδέσουν με την κοινωνική αλλά και οικονομική ζωή της τότε εποχής
4.Να συγκρίνουν στοιχεία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των ανθρώπων της Πομπηίας συναρτήσει της σημερινής εποχής.
Β) Σχετίζονταν με τις δεξιότητες:
1.Να μάθουν βασικές λειτουργίες των κινητών συσκευών
2.Να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους για άντληση χρήσιμων πληροφοριών
Γ) Τέλος, σχετίζονταν με τις στάσεις:
1.Να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά
2.Να μοιράζουν ρόλους

Ο στόχος που είχαν οι ίδιοι οι μαθητές ήταν μέσω της πλοήγησής τους στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας να ανακαλύψουν τα κρυμμένα κλειδιά, λύνοντας τους γρίφους σε συγκεκριμένο χρόνο, έτσι ώστε να φθάσουν στον κρυμμένο θησαυρό και να βγουν νικητές του παιχνιδιού.

 Το παιχνίδι είχε ως εξής: Τα παιδιά χωρίζονταν σε ομάδες και η κάθε ομάδα έπαιρνε στα χέρια της είτε μια εικόνα, είτε ένα γρίφο, ένα βίντεο ή ακόμη και ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αποστολή των ομάδων ήταν να βρουν τις απαντήσεις, πηγαίνοντας στα διάφορα μέρη της Πομπηίας. Ακόμη δίνονταν  οι γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου στο οποίο έπρεπε οι μαθητές να πάνε για να ανακαλύψουν το κρυμμένο παιδί και μέσω του google earth από το κινητό τους, οι μαθητές έπρεπε να φθάσουν στο ορθό σημείο. Όταν έφθαναν στο μέρος, έπαιρναν μέσω της κινητής συσκευής στους την κατάλληλη χωρο -ευαίσθητη πληροφόρηση, επίσης έστελναν στον εκπαιδευτικό και στις άλλες ομάδες  μέσω sms ένα μικρό κείμενο για το χώρο και λάμβαναν από εκείνον μια ερώτηση, η απάντηση της οποία θα ήταν κρυμμένο κλειδί. Αντιστοίχως η κάθε ομάδα συνέχιζε στο επόμενο σημείο είτε έβρισκαν την απάντηση- κλειδί είτε όχι, μιας και υπήρχε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την κάθε δραστηριότητα διάρκειας 15 λεπτών. Ακόμη η κάθε  ομάδα έπρεπε να συμπληρώσει μια φόρμα- ταυτότητα του χώρου που έβλεπε και να τραβήξει φωτογραφίες. Έχοντας ανακαλύψει όλα τα κλειδιά μέσω των παραπάνω διαδικασιών, βρίσκει και τον κρυμμένο θησαυρό. Τέλος, με βάση αυτές τις πληροφορίες δηλ. τη φόρμα και το βίντεο, στο τέλος του παιχνιδιού οι ομάδες θα βιντεοσκοπούσαν  μια δραματοποίηση για έναν από τους χώρους που επισκέφτηκαν, επιστρέφοντας στο παρελθόν και παίζοντας τους ρόλους των ανθρώπων της εποχής εκείνης


Σχετικά με τη σύνδεση της παρούσας δραστηριότητας, αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης και συγκεκριμένα στα πλαίσια του project με τίτλο «Αποικίες των αρχαίων Ελλήνων». Έτσι, ο δάσκαλος και οι μαθητές προγραμματίζουν τη συγκεκριμένη εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, με στόχο να ανακαλύψουν βιωματικά, -από κοντά- να αντλήσουν πληροφορίες με παιγνιώδη τρόπο και να περιηγηθούν πραγματικά στην αποικία των προγόνων τους.

ΥΓ.Περιμένουμε τα εποικοδομητικά σας σχόλια.

ΠΑΚΕ Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου
Οι ενότητες που θα διαπραγματευτούμε:
  1. Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση
  2. Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και διαδικτυακής τεχνολογίας
  3. Χρήση των βασικών εργαλειών πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων του Διαδικτύου,εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0, διαδραστικών πινάκων
  4. Χρήση συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιιεχομένου και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  5. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
  6. Θέματα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής
  7. διδακτική του γνωστικού αντικειμένου με αξιοποίηση ΤΠΕ
  8. Μεθοδολογία επιμόρφωσης
  9. Πρακτική Άσκηση

Καλό μας κολύμπι!! :)